ETF: повне керівництво

ETF (Біржовий інвестаційний фонд, що торгується на біржі) – це набір цінних паперів, зібраний в один портфель, в який можна вкладати гроші, подібно до інших інструментів, які торгуються на біржі. Технічно інвестор на біржі може купити частину цінних паперів, які випущені на основі портфеля інвестиційних фондів.

Розберемося детальніше, як це здійснити на практиці. Ми плануємо сформувати біржовий інвестиційний фонд, інвестуючи в акції компанії “A” $10 мільйонів (припустимо ціна однієї акції становить 10$) і акції компанії “B” (вартість однієї – 20$). Сума вкладень в компанію “А”, становить $7 мільйонів, і в компанію “В” – $3 мільйони. Початкову вартість фонду можна розрахувати, як 0,7*10+0,3*20=13 одиниць фонду. Якщо ціни на акції компанії “А” і компанії “В” зміниться відповідно до 12$ (на 20%) і 23$ (на 15%), вартість фонду зросте до 0,7*12+0,3*23=15,3 одиниць фонду (або 17,7%).

Типи ETF

Біржовий фонд, що торгується на біржі, як і інші інвестиційні портфелі, може включати в себе будь-які доступні фінансові інструменти, які вас цікавлять. Тим не менш, ключові та найпопулярніші ETF є вузькоспеціалізованими за галузями, типами активів та країнами.

Наприклад, існують ETF, що складаються з короткострокових казначейств США; ключові запаси в США, Японії, Німеччині, Великобританії, Китаї та Австралії (кожна країна представляє окремий ETF); золоті інструменти; сектор інформаційних послуг або акції нерухомості США.

Інвестиційні фонди, впорядковані за видами економічної діяльності, це вкрай зручно для інвесторів, і до того ж говорить про вузьку спеціалізацію аналітиків, які збирають кожен окремий фонд. Інвестор, який очікує зростання певного сектора економіки, має можливість купити акції ETF, які включають в себе найяскравіших представників цього сектора. Крім того, динаміка таких ETF може бути використана для аналізу настроїв у певному економічному секторі.

ETF

Чому ETF мають попит?

Інвестиційні фонди в порівнянні з іншими інструментами, пропонують ряд переваг, які відрізняють їх від інших. Розглянемо основні переваги:

1. Диверсифікація

ETF сам по собі вже диверсифікований, оскільки складається з різних цінних паперів. Це його головна відмінність від акцій та інших одиничних інвестиційних інструментів. Інвестор, який вважає, що сектор нерухомості очікує зростання, швидше за все вкладе гроші в ETF сектора нерухомості, ніж в окрему компанію. Причина: одна або пару компаній за стрімкого розвитку конкурентів або з інших причин, можуть не виправдати очікування або навіть понести збитки, в той час як вся галузь буде динамічно розвиватися – в результаті котирування будуть рости.

2.Інвестування в професійний портфель

ETF складають професійні аналітики та інвестори, які мають великий досвід в інвестиціях. Це говорить про надійність їх аналізу (хоча і не на 100%).

Біржові інвестиційні фонди особливо підходять початківцям інвесторам, які тільки починають інвестувати на фінансові ринки.

По-перше, ETF мають позитивну репутацію, оскільки майже завжди є привабливими інвестиціями. Вони демонструють хороші історичні доходи з не великими витратами.

По-друге, аналіз портфеля біржових інвестиційних фондів може дати розуміння основних інвестиційних принципів, і показати нові інвестиційні можливості іншим учасникам ринку.

3. Можливість інвестувати невеликі суми

Ви можете створити свій портфель самостійно або проаналізувати успішні портфелі ETF і зібрати подібний. Але не кожен інвестор має достатньо коштів для придбання акцій в ідентичних пропорціях, зазначених у портфелі. Інвестори з невеликими депозитами можуть інвестувати відносно менші суми в ETF і отримати бажаний прибуток.

інвестиції

Основні ризики інвестування в ETF

Поряд з вигодами завжди стоять ризики. Поговоримо про основні з них.

1. Ризик падіння компаній з найбільшою вагою в індексі

Багато інвестиційних фондів, складають портфель непропорційно: акцій одних компаній більше, других – менше. Якщо акції, які мають меншу вагу, почнуть падати, це може не вплинути на загальний результат. І навпаки, коли відбувається падіння акцій з великою часткою в портфелі, загальний обсяг інвестицій може почати зменшуватися.

Важко заздалегідь передбачити, яка з “великих” компаній покаже негативний результат. Сам ETF має в собі захист від таких випадків. Проте, якщо ETF працює у вузькому секторі економіки, не варто утримувати всі інвестиції в даному ETF, а розподіляти кошти серед активів, які менш залежні від даного сектора або входять до нього компаній.

2. Ризик зниження галузі.

Ризик зниження всього індексу. Ризик, описаний вище, стосується більше форс-мажорів, які впливають на окремі компанії – внутрішніх скандалів і непередбачених ситуацій. Тут, ми говоримо про кризу цілої галузі і більшості її учасників. Причиною може бути неможливість подолання накопичених диспропорцій або криза всієї економіки.

Негативних наслідків прогнозованого спаду можна уникнути завдяки диверсифікації: придбання додаткових фінансових інструментів з низькою залежністю від галузі, про яку йде мова. У разі самого спаду одним з рішень було б якнайшвидше вийти з акцій ETF, щоб зберегти капітал.

3. Ризик спаду всієї економіки

Такі події трапляються досить рідко, але вони сильно впливають на ринки. Проте, не дивіться на кризу виключно з негативної точки зору – одні активи падають, інші, як правило, ростуть. Не всі кошти слід вкладати в інструменти з високою волатильністю і, як результат, з високим ризиком.

ETF

Висновок

Біржові інвестиційні фонди є зрозумілими і сприятливими для інвестування інструментами. Вони рідко вимагають від інвестора вміння читати фінансову звітність компанії або постійно контролювати поточні новини про певну організацію. Аналізуючи ETF, часто важливіше розуміти розвиток цілого сектора економіки, що для багатьох інвесторів є простіше.

Основною перевагою ETF є диверсифікована.  Беручи до уваги ризики, про які йдеться в цій статті, і застосовуючи стратегії їх мінімізації, ризики втрати можна звести до мінімуму.

Цікавитесь трейдингом? Перегляньте курси трейдингу.