Учасники фондового ринку та їх вплив на ціну акцій

Багато людей, що належать до середнього класу, і мають можливість здійснювати регулярні заощадження, розпоряджаються надлишком власних коштів цілком традиційно. Ті, кому дозволяють фінансові умови, купують земельні ділянки або вкладають гроші у нерухомість. Інші використовують такі інструменти, як банківські депозитні вклади, купівля валюти, придбання золота та дорогоцінних виробів. У багатьох випадках люди, прагнучи вберегти свої гроші від інфляції, звертаються не до ощадної або інвестиційної поведінки, а навпаки ще більше збільшують рівень свого поточного споживання, часто використовуючи для цього різноманітні кредитні схеми. Тим часом існує фінансовий інструмент, який за багатьма своїми параметрами значно перевершує можливості згаданих вище способів заощаджень.

 

Фондовий ринок

Йдеться про фондовий ринок або, як його ще називають, ринок цінних паперів. І справді, вкладення цінних паперів на довгострокових і навіть середньострокових інтервалах часу показують значно більшу дохідність на відміну від банківських вкладів. Для того, щоб успішно торгувати на фондовому ринку, варто хоч трохи розуміти, хто формує вартість цінних паперів.

Учасники фондового ринку – всі ті, хто випускає в обіг, регулює процес та впливає на попит чи пропозицію цінних паперів. Розглянемо, як їх вирішення можуть вплинути на вартість акцій, як використовувати цю інформацію при прогнозуванні курсів та складанні планів. До таких можна віднести – емітентів, що випускають в обіг цінний папір, інвесторів, що фінансують випуск, держава, що регулюють оборот цих паперів, організації, що захищають інтереси інвесторів, професійних учасників – що заробляють на цьому процесі. Розглянемо більш докладно як учасники фондового ринку беруть участь у його функціонуванні та в чому полягає їхня діяльність.

Учасники фондового ринку

Фонди та комісії

Учасники фондового ринку

 

  1. Відстежуючи повідомлення того чи іншого учасника фондового ринку, прогнозують курс акцій на біржі та заробляють, відкриваючи угоди на купівлю чи продаж залежно від того, чи була позитивна чи негативна новина. Наприклад, додаткова емісія здебільшого веде до зниження курсу акцій, а спліт (дроблення), навпаки, підвищує їхню вартість.
  2.  Займаються страхуванням ризиків брокерів та регулюванням спорів, що виникають між брокерськими компаніями та їх клієнтами.
  3. Надають опосередкований вплив на біржову діяльність, безпосередньо не беручи участь у процесі обігу цінних паперів.

Професійні учасники – брокерські фірми

Професійні учасники – брокерські фірми, інвестиційні фонди, приватні інвестори. Усі ті, хто купує чи продає цінні папери з метою заробітку.

Або виступає в ролі посередника, надаючи доступ до біржової торгівлі дрібнішим інвесторам та спекулянтам.

Дані учасники фондового ринку безпосередньо впливають на попит та пропозицію, наприклад, великий інвестиційний фонд може легко через маніпуляції на біржі підняти або обвалити ціну певної акції.

Емітенти

Емітенти – підприємства що випускають  в обіг цінні папери. Рішення про випуск акцій приймають засновники акціонерного товариства, власники цієї компанії.

Пізніше рішення про додаткову емісію або спліт акцій вже приймається радою директорів, до якої входять представники, які обираються акціонерами.

Саме рада директорів і акціонери надалі досить сильно впливають на вартість цінних паперів компанії, оскільки в їх компетенції знаходяться рішення про емісію, спліт і нарахування дивідендів.

Держава

Держава – безумовно є учасником фондового ринку оскільки через закони регулює його діяльність, а через свої установи видає ліцензії на провадження біржової діяльності брокерським компаніям:

Учасники фондового ринку

Вплив держави на ціну акцій просто величезний, він може не просто обмежити обіг певного цінного паперу, а новим законом обвалити курс акцій цілої галузі або навпаки підняти їхню вартість.

Висновок

Таким чином, ринкова вартість акцій, які вільно обертаються на фондовому ринку, формується під впливом попиту та пропозиції учасників ринку . При цьому учасники ринку, виставляючи ціну попиту / пропозиції, беруть до уваги велику кількість чинників, що впливають на неї. Ринкова вартість акцій, які не обертаються або обмежено обертаються на фондовому ринку, визначається фахівцями на основі внутрішньої вартості акцій з врахуванням чинників макро – і мікрорівня. Внутрішня вартість акцій як найближча до ринкової вартості формується під впливом фактичного стану бізнесу товариства та очікувань щодо його розвитку.

Цікавить фондовий ринок? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.