Дериватив

Дериватив – фінансовий контракт, вартість якого залежить від вартості одного або більше базових довідкових активів, ставок або індексів, що лежать у його основі.

дериватив

Це договір між сторонами, який зобов’язує їх до виконання зобов’язань щодо базового активу. Активом може виступати товар чи дорогоцінний метал, валюта чи облігації, акції, фондові індекси – загалом, будь-який актив, що має цінність. До категорії деривативів відносяться ф’ючерсні контракти, ф’ючерси на індекси фондового ринку, опціони та свопи. Похідні інструменти фондового ринку (деривативи) використовуються з метою хеджування, зниження ризику або спекулятивних цілей.

При грамотному використанні деривативу інвестор скорочує ризики та підвищує прибутковість фінансових операцій на фондовому ринку.