Волатильність

Волатильність – фінансовий показник, який відображає те, як сильно змінюється ціна на актив або товар за короткий проміжок часу.

Волатильність

У перекладі з англійської –  волатильність (volatility) означає мінливість. В економіці цей термін означає частоту та діапазон коливання ціни біржового активу у заданому тимчасовому відрізку – тижні, місяці, році – у порівнянні з середньою ціною цього активу.
Простіше кажучи, коли вчора акція компанії коштувала 100 $, сьогодні – 80, а завтра 120 — це висока волатильність. Тобто ціна швидко змінюється у різні боки.
Чим більша волатильність активу, тим більший ризик для інвестора. Водночас значні коливання ціни дають можливість на цьому заробити, якщо спрогнозувати напрям коливань.